Informacja dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej w sprawie projektu powołania MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Wychodząc naprzeciw postulowanym potrzebom większego zaangażowania młodzieży w działalność lokalnego samorządu, Rada Powiatu Gorlickiego proponuje powołanie do życia Młodzieżowej Rady Powiatu, której członkami byliby wybrani uczniowie szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie powiatu.
Główne cele tego organu to:

1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym,
2) reprezentowanie interesów młodzieży,
3) współpraca z samorządami uczniowskimi,
4) działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
5) promocja kultury, ochrony środowiska, kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,
6) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Powiecie, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
7) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych, propagujących cele Młodzieżowej Rady.

Cała Rada miałaby liczyć 23 osoby ze wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu, proporcjonalnie do liczby uczniów w szkole. ZSZ w Bobowej może reprezentować dwójka uczniów.

Powołanie i działalność Młodzieżowej Rady Powiatu umożliwia zdobycie doświadczenia w aktywności publicznej i społecznej oraz daje młodzieży realny wpływ na lokalną politykę samorządową dotyczącą młodych mieszkańców powiatu.

Poniżej zamieszczamy dokumenty opracowane przez Radę Powiatu Gorlickiego dotyczące szczegółów wybierania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatu.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSZ W BOBOWEJ

Previous Article
Next Article