UCZEŃ

Rola Samorządu Uczniowskiego

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole
i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się
w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na przewodniczącego klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy
w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

Kiedy zgłosić się do pedagoga szkolnego?

-masz problemy z nauką
-masz kłopoty z porozumieniem się z nauczycielami oraz rodzicami
-czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
-nie potrafisz nawiązać kontaktu z innymi
-masz trudną sytuację materialną
-chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
-widzisz, że komuś dzieje się krzywda i nie wiesz jak zareagować
-chcesz tak zwyczajnie porozmawiać, podzielić się swoimi sukcesami