Podsumowanie uczniowskich praktyk w Grecji

Dwudziestego siódmego października br. odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej uroczyste podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”. Projekt ten został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+. W ramach tego przedsięwzięcia 40 uczestników kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, odbyło w dniach 19.09- 01.10 ciekawe praktyki zawodowe w Grecji. Opiekunami tegorocznego wyjazdu byli nauczyciele: Alicja Iwańska, Anna Szumińska, Tomasz Gucwa i Janusz Średniawa.

Obecni na posumowaniu goście: starosta Powiatu Gorlickiego Pani Maria Gubała, członek Zarządu Rady Powiatu Pan Adam Urbanek, przedstawiciele gorlickiej komendy OHP Pan Grzegorz Tumidajewicz, Piotr Dziedzina oraz Pani Małgorzata Szpera a także przedstawiciel partnera greckiego Pan Bartłomiej Zając zapoznali się z przebiegiem przygotowań do wyjazdu oraz obejrzeli prezentację multimedialną i wystawę zdjęć w obszerny sposób ukazującą przebieg praktyk branżowych jak również realizację bogatego programu rekreacyjno- kulturowego. Partner grecki zadbał o to, aby uczniowie odbywali praktyki w bezpiecznym środowisku pracy, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe połączone z doskonaleniem języka angielskiego oraz greckiego w międzynarodowym środowisku branżowym. Udział w projekcie to nie tylko praktyka zawodowa. Program pobytu obejmował również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców tego niezwykle atrakcyjnego i urokliwego regionu.

Na zakończenie uczestnicy projektu odebrali stosowne certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Mamy nadzieję, że udział uczniów w praktykach zagranicznych zachęci kolejne roczniki do podjęcia nauki w naszej szkole, a placówka będzie postrzegana jako podejmująca nowe wyzwania w oparciu o środki pozabudżetowe, co zdecydowanie podnosi jakość i atrakcyjność kształcenia.

opracował: Janusz Średniawa

                                    
Previous Article
Next Article