KADRA SZKOŁY

Dyrektor szkoły

mgr Wojciech Szafraniec

Kierownik szkolenia praktycznego 
mgr inż. Alicja Iwańska 

Kierownik internatu 
mgr inż. Cecylia Ligęza 

Język polski       
mgr Ewa Brońska 
mgr Beata Gryzło

Język niemiecki
mgr Karolina Paluch
mgr Józef Igielski

Język angielski
mgr Aleksandra Damian
mgr Kinga Zięba
mgr Sylwester Szczepanek
mgr Patrycja Kuk
mgr Jolanta Forczek
mgr Justyna Zborowska

Matematyka
mgr Renata Pękala
mgr inż. Alicja Iwańska
mgr Joanna Wiejaczka  

Fizyka  
mgr Renata Pękala 

Informatyka
mgr Renata Pękala
mgr inż. Piotr Ptaszkowski 
mgr inż. Sławomir Szafraniec
mgr Paweł Szura
mgr Krzysztof Janusz

Chemia
mgr Justyna Wiejaczka 

Geografia
mgr Tomasz Skórski 

Biologia   
mgr Justyna Wiejaczka

Historia 
mgr Beata Forczek-Serafin 
mgr Krzysztof Flądro             

Wiedza o społeczeństwie   
 mgr Józef Igielski      

Historia      
mgr Beata Forczek-Serafin

Historia i teraźniejszość
mgr Krzysztof Flądro

Przedsiębiorczość  
mgr Barbara Jasińska   

Biznes i zarządzanie
mgr Barbara Jasińska   

Edukacja dla bezpieczeństwa    
mgr inż. Piotr Ptaszkowski   

Wychowanie do życia w rodzinie    
mgr Anna Skórska

Wychowanie fizyczne  
mgr inż. Janusz Średniawa
mgr Maria Gucwa
mgr Tomasz Magiera

Religia   
ks. mgr Paweł Łebski     

Muzyka
mgr Patrycja Kruczek

Przedmioty zawodowe  
mgr Wojciech Szafraniec
mgr inż. Janusz Średniawa
mgr inż. Piotr Ptaszkowski
mgr inż. Tomasz Gucwa
mgr inż. Jakub Gagatek
mgr inż. Sławomir Szafraniec
mgr Barbara Jasińska
mgr Tomasz Magiera
mgr inż. Grzegorz Bogusz

Doradztwo zawodowe
mgr Paweł Szura

Biblioteka
mgr Anna Szumińska 
mgr Maria Gucwa

Wychowawcy internatu
mgr inż. Janusz Średniawa
mgr Józef Igielski
mgr Tomasz Magiera
mgr Małgorzata Szpera   
mgr Anna Szumińska
mgr Iwona Kalisz    

Pedagog szkolny         
mgr Anna Szumińska      

Pedagog specjalny
mgr Małgorzata Szpera

Psycholog 
mgr Magdalena Chmura  

Administracja         
mgr Agata Gruca – główny księgowy 
mgr Anna Janota – sekretarz szkoły
mgr Barbara Augustyn – referent   
Magdalena Gryzło – pomoc administracyjna 

Obsługa  
Mariusz Iwański Edward Mól
Ewa Gniadek Magdalena Gryzło Agata Głąb
Małgorzata Brończyk  Wioletta Kuk