ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Organizacja Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2021/2022

Komisja przedmiotów ogólnokształcących:

Przewodnicząca – Ewa Brońska

Zastępca – Magdalena Zabielny

Komisja przedmiotów zawodowych:

Przewodnicząca – Alicja Iwańska

Zastępca – Janusz Średniawa

Członkowie – nauczyciele przedmiotów zawodowych

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

– Janusz Średniawa

Opiekunowie Sztandaru:

– Janusz Średniawa

– Piotr Ptaszkowski

Szkolne Koło Wolontariatu:

– ks. Jarosław Kokoszka

– Jakub Gagatek

Protokolant Rady Pedagogicznej:

– Kinga Zięba

Aktualizacja strony internetowej:

– Tomasz Gucwa

– Renata Pękala

– Janusz Średniawa – tekst

– Piotr Ptaszkowski – zdjęcia

– przewodniczący Sam. Uczniowskiego

Komisja stypendialna:

Przewodnicząca – Alicja Iwańska

Op. Samorządu Uczniowskiego – Janusz Średniawa

Pedagog – Anna Szumińska

Kierownik internatu – Cecylia Ligęza

Kronika Szkoły:

– Janina Maliniak

– Tomasz Gucwa

Układanie planu lekcji:

– Renata Pękala

Dekoracja szkoły:

– Maria Gucwa

– Janina Maliniak

– Kinga Zięba

– Beata Forczek-Serafin

Koordynator ds. bezpieczeństwa:

Przewodniczący – Janusz Średniawa

Członek – Cecylia Ligęza

Komisja ds. rekrutacji i promocji:

Przewodniczący – Piotr Ptaszkowski

Zastępca – Alicja Iwańska

Członkowie – wszyscy nauczyciele

Zespół wychowawczy i profilaktyczny:

Przewodnicząca – Anna Szumińska

Zastępca – Maria Gucwa

Członkowie – Cecylia Ligęza, ks. Jarosław Kokoszka oraz wychowawcy poszczególnych klas

Komisja kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich:

– Anna Janota

– Cecylia Ligęza

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Dla uczniów Technikum:

15.10.2021 r., 12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 04-05-06.05.2022 r., 17.06.2022 r., 23.06.2022 r.

Dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia:

15.10.2021 r., 12.11.2021 r., 07.01.2022 r., 06.05.2022r., 17.06.2022 r., 23.06.2022 r.