Rusza rekrutacja do projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej ogłasza nabór uczniów do udziału w praktykach zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” z programu ERASMUS+. Nr 2020-1-PL01-KA102-078490

 Poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć do koordynatora projektu Pani Alicji Iwańskiej.

Termin składania: 15 marzec 2021 r.

Previous Article
Next Article