Uczniowie znów pojadą do Grecji !

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej otrzymał środki finansowe z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe na realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”. W ramach projektu grupa 40 uczniów w zawodach technik/mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie pojedzie na 2 – tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Partnerem projektu jest grecka organizacja Kika Mobility Training Center Ltd, która od wielu lat współpracuje z polskimi szkołami średnimi.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom uzupełnienia wiedzy i umiejętności nabytych w szkole branżowej o doświadczenia praktyczne z innego kraju, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Praktyki będą odbywały się w bezpiecznym środowisku pracy. Uczniowie będą mieli okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe połączone z doskonaleniem języka obcego w międzynarodowym środowisku branżowym pod okiem greckich fachowców.

Udział w projekcie to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu będzie obejmował również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców niezwykle urokliwego kraju jakim jest Grecja. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.

Previous Article
Next Article