Rusza rekrutacja do projektu „NAUKA NIE MA GRANIC”

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej ogłasza nabór uczniów do udziału w projekcie „Nauka nie ma granic” realizowanego z programu ERASMUS+ sektor Edukacja Szkolna,
Nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041866


ZACZYNAMY REKRUTACJĘ
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć do koordynatora projektu
Pani Alicji Iwańskiej

Termin składania: 24 styczeń 2023 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Erasmus +, nasza szkoła będzie mogła w tym roku realizować projekt pod nazwą „NAUKA NIE MA GRANIC”
Tytuł projektu po angielsku: „SCIENCE HAS NO BORDERS”
W ramach projektu planujemy mobilność zagraniczną 30 naszych uczniów wraz z 6 opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji. W ramach realizacji działań projektowych chcemy budować u uczniów pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim w praktyce oraz umożliwić im korzystanie z zagranicznych branżowych źródeł wiedzy czy materiałów edukacyjnych. Chcemy dać uczniom możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z zagranicy. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Uczniowie każdej szkoły zaprezentują swoją szkolę, region i kraj. Zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i tradycji drugiego kraju. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na poprawę umiejętności językowych naszych uczniów. Położymy nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności proekologicznej.

DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny

Previous Article
Next Article