Rusza rekrutacja do projektu z programu ERASMUS+ na mobilność zagraniczną

Nasza szkoła uzyskała akredytację w programie ERASMUS+ w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021-2027, co oznacza, że mamy zapewnione wyjazdy do szkoły partnerskiej przez kolejne pięć lat.

ZACZYNAMY REKRUTACJĘ
Pierwszy wyjazd w ramach akredytacji planowany jest w terminie od 30 kwietnia do 13 maja 2023 r. Kierunek Grecja.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Poprawnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć do sekretariatu lub koordynatora projektu
Pani Alicji Iwańskiej
Termin składania: 21 marzec 2023 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Udział w projekcie to nie tylko zajęcia szkolne – program pobytu będzie obejmował również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców niezwykle urokliwego kraju jakim jest Grecja. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach zajęć szkolnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna, nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-SCH-000055632. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.
W ramach projektu planujemy mobilność zagraniczną 40 uczniów wraz z 5 opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

Previous Article
Next Article