Projekt „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”

Numer umowy: 2020-1-PL01-KA102-048490. Projekt realizowany jest w szkole w okresie od 01.09.2020 r. do 21.10.2021 r.. i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu ERASMUS+.

Krajem partnerskim jest Grecja. Organizacją partnerską jest Kika Mobility – instytucja grecka, której siedziba mieści się w Atenach. Do udziału w projekcie w wyjeździe na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji zostanie zrekrutowanych 40 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwo.

Działania związane z projektem:

Rusza rekrutacja do projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” -informacja o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie

Wiemy kto z uczniów pojedzie na praktyki do Grecji – informacja o wynikach rekrutacji

ODLICZAMY JUŻ GODZINY DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI – informacja o przygotowaniach do wyjazdu

Uczniowie znów pojadą do Grecji ! – informacja o otrzymaniu dofinansowania z programu ERASMUS+

Realizacja praktyk zawodowych w Grecji. – informacje o rozpoczęciu praktyk w Grecji

Podsumowanie uczniowskich praktyk w Grecji. – informacje o działaniach związanych z realizacją projektu na stronie ZSZ Bobowa

„Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” – broszura W ramach realizacji projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” opracowano broszurę promującą, zawierającą informacje dotyczące projektu, działania oraz jego rezultaty.

Zapoznając się z nią można poznać nie tylko najważniejsze założenia i cele projektu, ale także przebieg wyjazdu, w ramach którego 40 uczniów naszej szkoły mogło odbyć praktyki zawodowe w Grecji. Broszura obejmuje swoim zakresem zarówno realizowany program praktyk i efekty kształcenia dla uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, jak i program edukacyjno- kulturowy, w ramach którego nasi uczestnicy odwiedzili „Meteory”, Olimp, Thessaloniki, czy też wyspę Skiathos. To i wiele więcej dostępne już za pośrednictwem broszury w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej wersji papierowej, dostępnej w szkole.