ODLICZAMY JUŻ GODZINY DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE W GRECJI

Już 19 września 2021 r. grupa 40 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Wyjazd odbędzie się w ramach realizacji projektu „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły między innymi poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych, umiejętności językowych, międzykulturowych.

Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim jest formą nagrody dla najlepszych uczniów. Kryteriami wyboru beneficjentów programu były postępy w nauce, wyniki w kształceniu zawodowym, znajomość języków obcych. Wyjazd to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu obejmuje również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców tego niezwykle urokliwego regionu. Program edukacyjno-kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk. Zaplanowane są wycieczki do jednego z większych ośrodków miejskich Thessaloniki, zwiedzanie Klasztorów Meteory, rejs statkiem na wyspę Skiathos. Uczestnicy będą mieli zapewnioną animacje czasu wolnego, gry i zabawy integracyjne, wieczory z kulturą i kuchnią grecką itp.

Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był przygotowaniem w postaci zajęć pedagogicznych, kulturowych, językowych (język angielski i grecki).
Ostatnim punktem przygotowań było spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami, dyrektorem, koordynatorem projektu. Przedstawiona prezentacja i wspólna rozmowa potwierdziły zasadność projektu, rozwiały wszelkie wątpliwości i obawy rodziców związane z wyjazdem swoich dzieci. Rodzice nie ukrywali, iż dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd za granicę kraju. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny i obejmuje transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także organizację edukacyjno-kulturową. Uczniowie otrzymali także wsparcie finansowe w postaci „kieszonkowego” na swoje wydatki.

Udział w projekcie to dobra okazja dla naszych uczniów na pogłębienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a w przyszłości na zwiększenie szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.

Previous Article
Next Article