Wiemy kto z uczniów pojedzie na praktyki do Grecji

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora na potrzeby realizacji projektu pn. „Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej” w ramach programu ERASMUS+
zakwalifikowała do udziału w projekcie 40 uczniów. Do Grecji na praktyki zawodowe pojadą uczniowie w następujących zawodach:
• technik pojazdów samochodowych – 14 uczniów
• technik informatyk – 16 uczniów
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 10 uczniów.
Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępne są do wglądu w szkole.

Previous Article
Next Article