Społeczna ścieżka aktywności

W Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej w okresie od czerwca do grudnia 2020 realizowany był projekt „Społeczna Ścieżka Aktywności”.

W ramach projektu nasi Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych oraz indywidualnych spotkaniach z brokerem, coachem oraz psychologiem, dodatkowo realizowali wolontariat w stowarzyszeniu działającym przy naszej Szkole ” Szkolnictwo Zawodowe w Bobowej wczoraj, dziś i jutro”.

 Dzięki temu Uczestnicy projektu nabyli umiejętności aktywnej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz wytrenowali w sobie postawy inicjującej przedsiębiorczość, współpracę, rozwój, a także adaptacji w nowym środowisku zawodowym.

Next Article