Kursy dokształcające kadrę w Grecji

W dniach 3 – 14 lipca jedenastu nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej w ramach mobilności zagranicznej wyjechało do Grecji, aby wziąć udział w szkoleniach. Wyjazd ten odbył się w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055632 realizowanego z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział w kursach pozwolił naszej kadrze na podniesienie umiejętności w obszarze wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania oraz pracy zespołowej. Szkolenie umożliwiło nauczycielom poznanie nowych metod dydaktycznych przyczyniających się do zwiększenia zainteresowania uczniów przedmiotem. Uczestnicy nauczyli się naturalnych sposobów włączania w zajęcia narzędzi TIK oraz dobierania metod dydaktycznych w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Dodatkowo poznali skuteczne metody na pracę w grupie.

Previous Article
Next Article