Podsumowanie działań związanych z realizacja projektu „Nauka nie ma granic”

Projekt ” NAUKA NIE MA GRANIC ” w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

Nr projektu 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041866

            Projekt mobilności zagranicznej „Nauka nie ma granic” w sektorze Edukacja Szkolna z programu ERASMUS+, to przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów. Udział w projekcie był okazją poznania możliwości jakie stawia otaczający świat, uświadomienia młodym ludziom, że ich działania mają wpływ na otaczającą rzeczywistość.      W ramach realizacji projektu nasza szkoła nawiązała współpracę z grecką szkołą partnerską M.E.P.E Platon w Katerini. Przed wyjazdem młodzieży do Grecji Dyrektor Szkoły odbył wizytę przygotowawczą u przyjmującego Partnera greckiego, podczas której wspólnie zaplanowali realizację projektu. Udział w wizycie przygotowawczej umożliwił partnerom projektu dopracowanie celów i metodologii projektu, określenie roli i zadań partnerów, opracowanie harmonogramu działań. Był to czas i miejsce na podpisanie ważnych dokumentów do których należy zaliczyć „Program edukacyjny dla mobilności grupowych”.

            Młodzież została zrekrutowana do udziału w projekcie, a udział w nim był formą nagrody dla najlepszych. Kryteriami wyboru beneficjentów programu były postępy w nauce, zachowanie, znajomość języków obcych. Przed wyjazdem odbyło się kilka spotkań organizacyjnych z uczestnikami wyjazdu oraz ich rodzicami, na których omówiono założenia projektu, korzyści wynikające z uczestnictwa w nim, znaczenie wyjazdu na mobilność międzynarodową. Przedstawiona przez Pana Dyrektora prezentacja miejsca zakwaterowania oraz miejsca odbywania zajęć przez uczniów, rozwiały wszelkie wątpliwości i obawy rodziców związane z wyjazdem swoich dzieci. Rodzice nie ukrywali, iż dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd za granicę kraju. Wspólne rozmowy potwierdziły zasadność projektu.      Przed wyjazdem na mobilność odbyły się liczne zajęcia przygotowujące do tego wyjazdu, tj. przygotowanie kulturowe, którego celem było przekazanie praktycznych informacji o kraju w którym młodzież odbywała mobilność, co ułatwiło im odnalezienie się w nowej sytuacji i pozytywnie wpłynęło na motywację do wyjazdu; przygotowanie pedagogiczne mające na celu ukazanie praktycznych aspektów komunikacyjnych, przełamanie strachu przed wyjazdem i przywrócenie wiary we własne siły, ukazanie ciekawych stron pobytu za granicą; z kolei przygotowanie językowe obejmowało praktyczne aspekty komunikacyjne jak również ukazanie ciekawych stron nauki języka angielskiego.

            W ramach projektu grupa 30 uczniów wraz z 6 opiekunami w terminie od 26 marca do 06 kwietnia 2023 r. wyjechała na zajęcia do szkoły partnerskiej w Grecji. W Grecji uczestnicy zostali zakwaterowani w hotelu San Panteleimon usytuowanym w regionie Pieria na Riwierze Olimpijskiej. Obiekt ten oferował pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz umeblowanym balkonem, z którego roztaczał się widok na Morze Egejskie, górę Olimp lub piękny ogród.

            Uczestnicy mobilności zostali zapoznani z regulaminem pobytu, podzieleni na grupy projektowe. Partner grecki zadbał o to, aby uczniowie zdobyli cenne doświadczenia połączone z doskonaleniem języka angielskiego w międzynarodowym środowisku szkolnym pod okiem greckich nauczycieli. Młodzież uczestniczyła w zajęciach szkolnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Program zajęć edukacyjnych obejmował przedstawienie największych osiągnięć greckich  naukowców z dziedziny fizyki, chemii, matematyki, wybranych zagadnień dotyczących uczenia się, wykorzystywania nowych technologii na lekcjach, warsztaty szybkiego czytania i rozumienia tekstu czytanego, nauka alfabetu grackiego, lekcje z zakresu mitologii greckiej. Podczas pracy w grupach międzynarodowych uczniowie przedstawiali szanse i zagrożenia dotyczące internetu i tworzyli prezentacje dotyczące świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Rezultatami swojej pracy dzielili się podczas podsumowania spotkania w ostatnim dniu wizyty.

            Udział w projekcie to nie tylko zajęcia szkolne. Pobyt obejmował również poznanie kultury i historii Grecji, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców niezwykle urokliwego kraju jakim jest Grecja. Młodzież odbyła liczne wycieczki edukacyjne i krajoznawcze do których należy zaliczyć: spacer ścieżką widokową do “Wodospadu Zeusa” i “Basenów Afrodyty”, wycieczkę na Meteory – klasztory zawieszone na skałach (w chmurach). Przy drodze do Meteorów w Kalambace w pracowni Ikon Bizantyjskich, uczniowie zapoznali się z tajnikami “pisania” ikon, rejs statkiem „Capitan Kostas” na położoną w części Morza Egejskiego malowniczą wyspę Skiatos gdzie ku zdziwieniu, zaskoczeniu w podróży towarzyszyły nam delfiny, wycieczkę do Starego Pantaleimonu – piękną małą osadę, położoną w masywie Olimpu, zbudowaną z drewna i kamienia, z którego rozlegał się przepiękny widok na Riwierę Olimpijską oraz morze Egejskie. Zapoznanie z kulturą grecką na Wieczorze Greckim, podczas którego uczniowie podziwiali pokazy folklorystycznego zespołu tanecznego, który w narodowych strojach tańczył typowo greckie tańce, m.in. Greka Zorbę.

Po godzinach zajęć szkolnych uczniowie mieli w pełni zapewnioną animacje czasu wolnego, gry i zabawy integracyjne, spacer brzegiem morza, wieczory z kulturą i kuchnią grecką, dyskoteki itp. Wyjątkowe, urokliwe widoki zapierały wszystkim uczestnikom dech w piersiach pozostawiając niezapomniane wrażenia. Udział w projekcie został potwierdzony Certyfikatem, który otrzymał każdy uczestnik mobilności.

            Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobyli nowe, ciekawe doświadczenia nie tylko na polu edukacyjnym ale i społecznym, do których należy zaliczyć pracę w zespole międzynarodowym, komunikowanie się w społeczeństwie  greckim, dzielenie mieszkania z innymi współlokatorami, samodzielne funkcjonowanie poza domem rodzinnym, przełamanie barier językowych, nabranie pewności siebie. Również szkoła jest postrzegana jako placówka o zasięgu europejskim.

Previous Article
Next Article