Zajęcia w szkole partnerskiej w Grecji

Udział w projekcie „Nauka nie ma granic” to przede wszystkim zajęcia edukacyjne w szkole partnerskiej w Grecji.  Uczestnicy mobilności zostali podzieleni na 3 grupy projektowe realizujące oddzielne programy, zapoznani z regulaminem i zgodnie z ustalonym harmonogramem odbywali zajęcia. Program zajęć edukacyjnych obejmuje przedstawienie największych osiągnięć greckich oraz polskich naukowców z dziedziny fizyki, chemii, matematyki, naukę alfabetu grackiego, lekcje z zakresu mitologii greckiej, wybranych zagadnień dotyczących uczenia się, wykorzystywania nowych technologii na lekcjach, warsztaty szybkiego czytania i rozumienia tekstu czytanego. Pierwsze spotkanie w szkole poświęcone było zapoznaniu z placówką partnerską. Greccy mentorzy oprowadzili nas po kompleksie, opowiedzieli o systemie edukacyjnym w Grecji, organizacji roku szkolnego, egzaminach końcowych czy zainteresowaniach uczniów. Czeka nas praca w zespole międzynarodowym, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, nauka języka greckiego i wiele nowych doświadczeń na polu edukacyjnym.

Previous Article
Next Article