Znamy już wyniki rekrutacji do projektu z programu ERASMUS+ na mobilność zagraniczną

ZNAMY JUŻ WYNIKI REKRUTACJI
Pierwszy wyjazd w ramach akredytacji odbędzie się w terminie od 30 kwietnia do 13 maja 2023 r.
Kierunek Grecja.
Lista zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa jest już wywieszona w gablocie szkolnej programu ERASMUS+

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna,
nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-SCH-000055632.
Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.
W ramach projektu zaplanowano mobilność zagraniczną 40 uczniów wraz z 5 opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji

Previous Article
Next Article