Rekrutacja uczniów wyjeżdżających do Grecji zakończona!

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora na potrzeby realizacji projektu pn. Nauka nie ma granic w ramach programu ERASMUS+ zakwalifikowała do udziału w projekcie 30 uczniów. Uczniowie wyjadą na 10 dniowe zajęcia do szkoły partnerskiej w Grecji. Celem wyjazdu jest podniesienie kompetencji językowych wśród uczniów. Termin wyjazdu i pobytu od 26 marca do 06 kwietnia 2023 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

Previous Article
Next Article