Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego w ZSZ w Bobowej

W związku z zakończeniem kadencji poprzedniego Zarządu Samorządu Uczniowskiego ogłaszamy wybory, mające wyłonić nowy skład Zarządu  tj.:

  • Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  • Zastępcę Przewodniczącego
  • Sekretarza Samorządu Uczniowskiego

Zgłoszeń kandydatów do wyborów mogą dokonać:

  • Każda klasa (maksymalnie 2 osoby)
  • Zespół uczniów (minimum 10 uczniów – 1 kandydat)
  • Zgłoszenia indywidualne (osoba posiada udokumentowane poparcie min. 10 uczniów)

Kandydatów prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 30 września, do opiekuna Samorządu – P. Janusza Średniawy

Wybory odbędą się dnia: 5 października 2022 r. (środa)

Zgodnie z ordynacją wyborczą, będą to wybory tajne, bezpośrednie i równe. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą do dnia 4 października.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i wyłonieniu Waszych przedstawicieli na forum szkoły. Mile widziana barwna, głośna ale jednak zgodna z zasadami panującymi w szkole kampania wyborcza. Szczegóły u Opiekuna Samorządu.

                               Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Janusz Średniawa

Previous Article
Next Article