PONOWNY WYJAZD UCZNIÓW DO GRECJI TUŻ, TUŻ…

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły pojadą do Grecji z programu ERASMUS+.  Wyjazd odbędzie się w ramach projektu pod nazwą „Nauka nie ma granic”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych uczniów. Udział w projekcie będzie okazją pokazania uczniom możliwości jakie stawia im otaczający świat, uświadomienie młodym ludziom, że ich działania maja wpływ na otaczającą rzeczywistość. W ramach projektu grupa 30 uczniów wyjedzie na 10 dniowe zajęcia do szkoły partnerskiej w Grecji. W dni powszednie uczniowie będą uczęszczać na zajęcia szkolne zgodnie z określonym programem. Udział w projekcie to nie tylko zajęcia szkolne – program pobytu będzie obejmował również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców niezwykle urokliwego kraju jakim jest Grecja. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach zajęć szkolnych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna,  nr projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041866.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 46198 euro. Data zakończenia projektu to 30 czerwiec 2023 r.
Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu ERASMUS+.

Previous Article
Next Article