Powstaje Młodzieżowa Rada Powiatu Gorlickiego…

W ubiegłym tygodniu, decyzją Rady Powiatu Gorlickiego, powołano do życia nowy organ zwany MŁODZIEŻOWĄ RADĄ POWIATU GORLICKIEGO. Organ został pomyślany jako reprezentacja uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych, mających siedzibę na terenie Powiatu Gorlickiego. Celem działania Młodzieżowej Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, a także reprezentowanie interesów młodzieży oraz inicjowanie działań ważnych dla wspomnianych środowisk. Opiekę nad pracami nowo powstałej Rady sprawować będzie wybrany przedstawiciel Rady Powiatu Gorlickiego. Wzorem dla funkcjonowania i pracy Rady jest działalność jej „dorosłego” odpowiednika – Rady Powiatu.

ZSZ w Bobowej będzie posiadał dwóch przedstawicieli w Radzie, wybranych w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych, przeprowadzonych na terenie szkoły w dniach 24 i 26 maja.

Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać:

  • Zespoły klasowe danej szkoły
  • Co najmniej 10 osobowe grupy uczniów
  • Sami zainteresowani (z poparciem co najmniej 10 osób)

Możliwe jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie szkoły.

Niebawem podamy informacje szczegółowe dotyczące terminów, zgłaszania kandydatów, sposobu głosowania.

                                      Samorząd Uczniowski przy ZSZ w Bobowej

Previous Article
Next Article