Krótki poradnik rekrutacyjny dla ósmoklasistów

Dzisiejszy odcinek poświęcamy szkole branżowej I stopnia!!!

Szkoła branżowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą szybko zdobyć zawód i po prostu się usamodzielnić. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w konkretnym, wybranym zawodzie. Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie realizują także rozszerzony program przedmiotów zawodowych.

W zależności od wybranego zawodu uczniowie dwa lub nawet trzy dni w tygodniu odbywają praktyki zawodowe w firmach, zakładach pracy, obiektach handlowych itp. Szkoła zapewnia każdemu uczniowie bezpłatne miejsce odbywania praktyki, często także w firmach zaproponowanych przez rodziców ucznia.

W szkole branżowej I stopnia kształcimy w następujących zawodach:

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• sprzedawca

• mechanik pojazdów samochodowych
• fryzjer

• dekarz
• kucharz

• kelner
• elektryk

Jak z pewnością zauważacie, wszystkie proponowane przez nas zawody należą do grupy szczególnie poszukiwanych na rynku pracy. Każdy z nich daje szanse zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą, w istniejących firmach lub jako własna działalność gospodarcza.

Aby podnieść atrakcyjność kształcenia i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w trakcie trwania szkoły, uczniowie mogą dodatkowo ukończyć bezpłatne kursy zawodowe np: kurs spawacza, SEP, operatora koparko-ładowarki, wózków widłowych, barmański, baristy czy prawo jazdy kat B i wyższej. Raczej nie trzeba nikomu tłumaczyć, że większość z tych zawodów daje szanse wyjątkowo wysokich zarobków po podjęciu pracy, co potwierdza wielu naszych absolwentów.

Osoby chcące po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia dalej się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje, mogą to czynić bez przeszkód w szkole branżowej II stopnia.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową szkoły rekrutacja.zsz.bobowa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 telefon 183514031. Zapraszamy również do osobistej wizyty w szkole po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Bobowa ul. Grunwaldzka 10.

Previous Article
Next Article